1.
Đỗ VT, Lê QT, Ngô TTD, Lê TB. TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2023. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9234