1.
Đỗ AT, Nguyễn Đình L. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU ABIRATERONE ACETATE TỚI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT DI CĂN KHÁNG CẮT TINH HOÀN. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9240