1.
Nguyễn TN, Phạm DD, Đỗ HH, Nguyễn DH. GIÁ TRỊ CỦA CHỌC HÚT KIM NHỎ QUA SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG TỤY TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9560