1.
Bùi VN, Phan Đình P, Nguyễn HA, Nguyễn DT, Nguyễn LH. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TÂM THU THẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRIỆT ĐỐT QUA ĐƯỜNG ỐNG THÔNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9561