1.
Phạm TA, Đặng HQ, Trương MC. KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT GAN TRÁI THEO GIẢI PHẪU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9563