1.
Bùi TNT, Vũ Đình H, Nguyễn HQ, Đào NMH, Nguyễn TM, Nguyễn QH, Nguyễn HA. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 - BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9564