1.
Hoàng MN. PHẪU THUẬT CHIA SẺ TÁI TẠO VÚ VÀ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU CỦA VẠT VÚ. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9565