1.
Nguyễn Q Ân, Nguyễn HN. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XUẤT HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ TẠI TRUNG TÂM ĐỘT QUỴ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9571