1.
Phạm NH, Trần CDL. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9572