1.
Lê TNH, Trần Đức H, Lương CT. KHẢO SÁT SỨC CĂNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9573