1.
Nguyễn Đình H, Đặng VH, Nguyễn BH, Lê KT, Phạm ST, Bùi NH, Nguyễn TT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHO NGƯỜI BỆNH DƯỚI 40 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN E. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9576