1.
Phạm VK, Nguyễn TL, Nguyễn VA, Lê HT. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CÁNH TAY CỔ. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9577