1.
Hoàng MN, Trần HQ. GIẢI PHẪU MÔI BÉ Ở PHỤ NỮ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9579