1.
Bùi TPT, Nguyễn TH, Đặng TNA, Vũ TP, Trịnh TH, Tống TK. CẮT BỎ CÓ HỖ TRỢ CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ KHỐI U PHYLLODE LÀNH TÍNH KÍCH THƯỚC LỚN. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9583