1.
Trần V Đồng, Nguyễn VC, Nguyễn AT. MỘT SỐ YẾU TỐ DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9587