1.
Nguyễn T Đức, Nguyễn TP, Nguyễn HK. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐÔNG MÁU RẢI RÁC NỘI MẠCH CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU – BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9590