1.
Lê PA, Hà HHK, Khúc THH, Phạm TL. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VIÊM DA CƠ ĐỊA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9592