1.
Phạm TA, Trương MC. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT LÁCH THÂN ĐUÔI TỤY TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9593