1.
Phạm VND, Uông NN, Nguyễn TC, Trần AT, Phạm Đắc Q. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ TIÊM INSULIN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH THANH HÓA NĂM 2023. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9594