1.
Trần NQ, Lê XT, Nguyễn BK. KẾT QUẢ GẠN TÁCH KHỐI BẠCH CẦU HẠT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2017-2023. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9595