1.
Đỗ Đức T, Phạm NT, Trần MT. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ MẤT NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI MẤT NGỦ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9596