1.
Nguyễn TKV, Nguyễn THN. TỈ LỆ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS VÀ ESCHERICHIA COLI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9597