1.
Trần TTT, Võ TCN, Hoàng TTL, Võ TTT, Lê C, Phạm TTT, Võ TDT, Nguyễn TBD, Hồ TT Ý, Trần HP, Phạm UP, Phan NTL, Nguyễn NAT, Văn TCV, Nguyễn THM. SỰ HIỂU BIẾT, MỐI QUAN TÂM VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VỀ PHÒNG NGỪA HÍT SẶC KHI HỖ TRỢ CHO ĂN QUA ĐƯỜNG MIỆNG. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9600