1.
Phan THT, Trần TN, Lê TT, Ngư DS, Nguyễn TTH. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9601