1.
Đinh TY, Nguyễn TT. THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ GIAO LẠC - GIAO THỦY NAM ĐỊNH SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC SỨC KHỎE. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9602