1.
Phạm VK, Trần TTV, Nguyễn VA, Mai QD, Nguyễn TN. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC “CHỈ THỐNG NHƯ THẦN THANG” TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN GÚT. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9612