1.
Nguyễn VL, Nguyễn NG. SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỐI GÂN ACHILLES BẰNG KỸ THUẬT NỐI GÂN VỚI ĐƯỜNG MỔ THÔNG THƯỜNG VÀ ĐƯỜNG MỔ NHỎ. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9617