1.
Nguyễn TT, Phạm NH, Lê NT. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2023. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9780