1.
Trần TB, Nguyễn Đức T, Lê VD. ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN X QUANG HẬU COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9781