1.
Nguyễn TP, Trịnh VT, Đặng Q Ái. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9783