1.
Mai TQ, Đoàn TL, Phạm V Điệp, Hoàng Đình Âu. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM XỐP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9784