1.
Nguyễn VP, Nguyễn TT, Đỗ Đức M, Đoàn LV, Nguyễn TL, Phạm VAQ, Ngô Đức Q, Nguyễn V Đạt. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CỐ ĐỊNH DIỆN BÁM CHÀY DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC . VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9787