1.
Lê T Đường, Ngô QD, Trần Đức T, Ngô XQ, Lê VQ. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA Ở NAM GIỚI. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9790