1.
Hoàng TA, Vũ Đức T, Phùng DHS. VỊ TRÍ LỖ VÀO VÀ PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI A CẤP TÍNH: KINH NGHIỆM TỪ MỘT TRUNG TÂM. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9791