1.
Chung TMN, Trần QH, Lâm Đức T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ SẢN KHOA Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9792