1.
Nguyễn GP, Trần Đức H. KHẢO SÁT ĐỘ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9795