1.
Danh XM, Nguyễn QT. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG MÔ TẢ. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9797