1.
Trần TH, Nguyễn TT, Phạm TVA. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG XƠ GAN CỦA VIÊN NANG CỨNG TD.0072 TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9798