1.
Phạm TA, Vũ Đức T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT GAN NHỎ THEO GIẢI PHẪU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9804