1.
Lê TTH, Nguyễn Đức A, Trương TTD, Phạm MH, Hoàng TLC, Nguyễn NA. THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU XÃ HỘI Ở SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9811