1.
Trần MT, Ngô TT, Võ QM. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẮT DỊCH KÍNH BƠM SILICONE KẾT HỢP ĐAI CỦNG MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ BONG VÕNG MẠC CÓ LỖ RÁCH TĂNG SINH. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9812