1.
Phạm VD, Đồng TT. ỨNG DỤNG KĨ THUẬT SIÊU ÂM TIM THAI TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG TỈNH NINH BÌNH. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9813