1.
Trần VV. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9814