1.
Lê MS, Nguyễn VP, Nguyễn QH, Đoàn LV, Phạm VAQ, Nguyễn TL, Ngô Đức Q, Nguyễn V Đạt. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN XƯƠNG GÓT BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI KHOA PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHUNG - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9815