1.
Hồ HP, Cao TMT, Nguyễn THT. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN MẮC HEN PHẾ QUẢN BẬC 1 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9819