1.
Lê VP, Nguyễn XK, Phạm VV, Hoàng Đình A. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM FIBROSCAN GAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9822