1.
Bùi HB, Nguyễn THT, Ngô TTN, Nguyễn VN. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU DO NGUYÊN NHÂN THẦN KINH THEO THANG ĐIỂM LANSS Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9832