1.
Vũ Đức B, Lê HLH, Tạ T Đạt, Trần TN, Trần TL, Nguyễn TO, Nguyễn HV. KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9833