1.
Trịnh TA, Lưu QK, Lê VHT, Nguyễn KT, Vũ TT. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT REAL-TIME PCR ĐỂ KIỂM TRA CHỈ TIÊU TỔNG SỐ VI KHUẨN HIẾU KHÍ TRONG GIỚI HẠN NHIỄM KHUẨN CỦA DƯỢC PHẨM. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9834