1.
Nguyễn THM, Nguyễn QT, Võ THN, Đặng AL, Đỗ TNP, Đặng TBT, Lê TNL, Vũ TTN, Lê HP, Nguyễn TTH, Nguyễn TTL, Nguyễn TBN, Nguyễn Đức NQ, Trần TTT. SỰ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9835